ஞாயிறு, டிசம்பர் 11, 2011

பாரதி 1 2 9முப்பத்தொன்பது ஆண்டுகளே வாழ்ந்த மகாகவிக்கு இன்று நூற்று இருபத்தொன்பதாவது பிறந்த நாள்!


வேர்கள் தலைதாழ்த்தி வணங்குகிறது.!


இடுகை 0079